ITAB - Delårsrapport januari-juni 2017

Delårsrapport januari-juni 2017

2017-07-12 12:00:00

JANUARI-JUNI 2017

  • Intäkterna uppgick till 3 072 Mkr (2 298)
  • Rörelseresultatet uppgick till 210 Mkr (171)

  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 183 Mkr (160)

  • Resultatet efter skatt uppgick till 138 Mkr (122)

  • Resultatet per aktie uppgick till 1,29 kr (1,14)

  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 99 Mkr (94)

  • Nettoskulden uppgick till 1 943 Mkr (1 139)

 

APRIL – JUNI 2017

·         Intäkterna uppgick till 1 552  Mkr (1 209)

·         Rörelseresultatet uppgick till 99 Mkr (90)

·         Resultatet efter finansiella poster uppgick till 84 Mkr (84)

·         Resultatet efter skatt uppgick till 64 Mkr (64)

·         Resultatet per aktie uppgick till 0,59 kr (0,59)

·         Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 127 Mkr (76)

·         Nettoskulden uppgick till 1 943 Mkr (1 139)

 

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 Förvärv av två belysningsbolag i Tyskland.

Ladda ner rapport

 

Denna information är sådan information som ITAB Shop Concept AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 juli 2017 kl. 12.00.

För ytterligare information, tag kontakt med:

ITAB Shop Concept AB
VD/CEO Ulf Rostedt
Telefon: +46 36 31 73 00
Mobil: 0706-948682

ITAB Shop Concept AB (publ) erbjuder kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika konceptinredningar, kassadiskar, självutcheckningssystem och professionella belysningssystem. Bland kunderna finns de ledande aktörerna i större delen av Europa. ITAB är marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem. ITAB har cirka 3 600 anställda och hade 2016 en årsomsättning på 5 417 Mkr. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.