ITAB - Intervju med Ulf Rostedt om Euroshop 2017

Intervju med Ulf Rostedt om Euroshop 2017

2017-01-31 14:30:00

Det finns nu möjlighet att läsa en intervju med Ulf Rostedt om ITABs deltagande under Euroshop 2017 samt vilka nyheter som kommer att presenteras under mässan.

Läs intervjun

 

För ytterligare information, tag kontakt med:

ITAB Shop Concept AB

VD och Koncernchef Ulf Rostedt

Telefon: +46 36 31 73 00

Mobil: +46 706-948682

Informationen är sådan som ITAB Shop Concept AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Denna information lämnades för offentliggörande den 31 januari 2017 kl. 11.30. 

ITAB Shop Concept AB (publ) erbjuder kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika konceptinredningar, kassadiskar, självutcheckningssystem och professionella belysningssystem. Bland kunderna finns de ledande aktörerna i större delen av Europa. ITAB är marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem. ITAB har cirka 3 600 anställda och en årsomsättningstakt på 6 500 Mkr. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.