ITAB - Förvärvs- och integrationskostnader i kvartal 4 2016

Förvärvs- och integrationskostnader i kvartal 4 2016

2016-12-23 10:45:00

I syfte att skapa framtida synergier har ITAB, som tidigare meddelats i delårsrapporten för perioden januari-september 2016, genomfört effektiviseringar och rationaliseringar i koncernen under kvartal 4 till följd av de förvärv som gjorts under året. Kostnaderna beräknas uppgå till cirka 10 MEUR och består av förvärvs-, integrations- och omstruktureringskostnader inklusive planerad stängning av ITABs tillverkningsenhet i Belgien och sammanslagning av två produktionsenheter i Finland.

Informationen är sådan som ITAB Shop Concept AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Denna information lämnades för offentliggörande den 23 december 2016 kl. 10.45.

 

För ytterligare information, tag kontakt med:

ITAB Shop Concept AB

VD och Koncernchef Ulf Rostedt

Telefon: +46 36 31 73 00

Mobil: +46 706-948682

 

ITAB Shop Concept AB (publ) erbjuder kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika konceptinredningar, kassadiskar, självutcheckningssystem och professionella belysningssystem. Bland kunderna finns de ledande aktörerna i större delen av Europa. ITAB är marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem. ITAB har cirka 3 600 anställda och en årsomsättningstakt på 6 500 Mkr. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.