ITAB - FINANSIELL INFORMATION

Januari – mars 2017

 

Januari – Mars 2017

·        Intäkterna uppgick till 1 520  Mkr (1 089)

·        Rörelseresultatet uppgick till 111 Mkr (81)

·        Resultatet efter finansiella poster uppgick till 99 Mkr (76)

·        Resultatet efter skatt uppgick till 74 Mkr (58)

·        Resultatet per aktie uppgick till 0,70 kr (0,55)

·        Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -28 Mkr (18)

·        Nettoskulden uppgick till 1 787 Mkr (731)

Ladda ner rapport

Finansiell kalender


Delårsrapport jan-mar 2017           9 maj 2017
Årsstämma 2017                             9 maj 2017
Delårsrapport jan-jun 2017            12 juli 2017
Delårsrapport jan-sep 2017           1 november 2017
Bokslutskommuniké 2017             6 februari 2018

 

>> Ladda ned ITABs årsredovisning för 2016

 

ITAB på Introduce.se>>
Nyckeltal>>
Remium review >>
Intervju>>