ITAB - FINANSIELL INFORMATION

Januari – december 2016

 

 • Intäkterna uppgick till 5 417 Mkr (5 193)
 • Rörelseresultatet uppgick till 466 Mkr (508) exklusive förvärvs-, integrations-, och omstruktureringskostnader
 • Rörelseresultatet uppgick till 371 Mkr (508)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 456 Mkr (476) exklusive förvärvs-, integrations-, och omstruktureringskostnader
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 361 Mkr (476)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 260 Mkr (374)
 • Resultatet per aktie uppgick till 2,36 kr (3,44)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 396 Mkr (411)
 • Nettoskulden uppgick till 1 722 Mkr (721)
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 1,75 kr per aktie (1,67)

 

Oktober – december 2016

 • Intäkterna uppgick till 1 766 Mkr (1 354)
 • Rörelseresultatet uppgick till 142 Mkr (122) exklusive förvärvs-, integrations-, och omstruktureringskostnader
 • Rörelseresultatet uppgick till 53 Mkr (122)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 147 Mkr (114) exklusive förvärvs-, integrations-, och omstruktureringskostnader
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 58 Mkr (114)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 30 Mkr (99)
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,21 kr (0,93)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 244 Mkr (243)
 • Nettoskulden uppgick till 1 722 Mkr (721)

 

Viktiga händelser 2016

 • Kostnader av engångskaraktär har belastat rörelseresultatet med 95 Mkr under året, varav 89 Mkr i Q4
 • ITAB har tecknat ett långsiktigt avtal med en av Europas större fackhandelskedjor om leverans av belysning
 • ITAB har förvärvat La Fortezza Group med huvudkontor i Italien
 • ITAB har förvärvat Pikval Group i Finland, MB Shop Design i Hillerstorp och LICHTSPIEL i Tyskland
 • ITAB ska leverera en testinstallation av självutcheckningssystemet EasyFlow till en stor dagligvarukedja i USA
 • Uppdelning av ITABs aktier (split) 3:1 den 26 maj 2016

 

Läs rapporten

 

Finansiell kalender


Delårsrapport jan-mar 2017           9 maj 2017
Årsstämma 2017                             9 maj 2017
Delårsrapport jan-jun 2017            12 juli 2017
Delårsrapport jan-sep 2017           1 november 2017
Bokslutskommuniké 2017             6 februari 2018

 

>> Ladda ned ITABs årsredovisning för 2015

 

ITAB på Introduce.se>>
Nyckeltal>>
Remium review >>
Intervju>>