ITAB - FINANSIELL INFORMATION

JANUARI –  JUNI 2017

·         Intäkterna uppgick till 3 072  Mkr (2 298)

·         Rörelseresultatet uppgick till 210 Mkr (171)

·         Resultatet efter finansiella poster uppgick till 183 Mkr (160)

·         Resultatet efter skatt uppgick till 138 Mkr (122)

·         Resultatet per aktie uppgick till 1,29 kr (1,14)

·         Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 99 Mkr (94)

·         Nettoskulden uppgick till 1 943 Mkr (1 139)

 

APRIL – JUNI 2017

·         Intäkterna uppgick till 1 552  Mkr (1 209)

·         Rörelseresultatet uppgick till 99 Mkr (90)

·         Resultatet efter finansiella poster uppgick till 84 Mkr (84)

·         Resultatet efter skatt uppgick till 64 Mkr (64)

·         Resultatet per aktie uppgick till 0,59 kr (0,59)

·         Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 127 Mkr (76)

·         Nettoskulden uppgick till 1 943 Mkr (1 139)

 

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 Förvärv av två belysningsbolag i Tyskland.

Ladda ner rapport

 

Finansiell kalender


Delårsrapport jan-sep 2017           1 november 2017
Bokslutskommuniké 2017             6 februari 2018

 

>> Ladda ned ITABs årsredovisning för 2016

 

ITAB på Introduce.se>>
Nyckeltal>>
Remium review >>
Intervju>>