ITAB - OM ITAB

Om ITAB

ITAB Shop Concept utvecklar, tillverkar, säljer och installerar kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika konceptinredningar, innovativa lösningar för kassalinjen och professionella belysningssystem. Bland kunderna finns några utav de ledande aktörerna i större delen av Europa. ITAB bedriver egen verksamhet i 28 länder. ITAB har också samarbetspartners i stora delar av Europa. I nära samarbete med kunden tillför ITAB erfarenhet och kompetens till kundens specifika behov och önskemål. Verksamheten bygger på långsiktiga affärsrelationer och leveranspålitlighet, i kombination med effektiva produktionsresurser. ITAB är idag marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem.

ITAB Shop Concept AB är börsnoterat vid OMX Nordic Exchange i Stockholm. Koncernen har 3 000 medarbetare och omsättningen för 2015 uppgick till 5,193 Mkr.