ITAB - ITABs historia

Över 20 år av organisk tillväxt och företagsförvärv

Genom organisk tillväxt och strategiskt planerade företagsförvärv är ITAB idag en av Europas ledande aktörer inom butiksinredning och utrustning. Med målmedvetenhet och successiv tillväxt har en koncern med  marknadsnärvaro i stora delar av Europa vuxit fram. Idag är ITAB en av Europas starkaste aktörer på sitt område.

Under 2000-talet har ITAB expanderat kraftigt genom organisk tillväxt och strategiska företags­förvärv. ITAB har lång erfarenhet av att utveckla, producera och leverera butikskoncept enligt en väl inarbetad projektledningsmodell. ITABs marknadsposition grundar sig i en bred geografisk spridning, effektiva produktions­anläggningar, en unik koncept- och produktportfölj samt en väl inarbetad projekt­lednings­modell. ITAB är marknadsledande i Norden, Baltikum och Storbritannien och en av de största aktörerna i Benelux och Centraleuropa. I och med förvärvet av Nordic Light Group under 2011 är ITAB nu en av de ledande leverantörerna av butiksbelysning i Skandinavien.