ITAB - ITAB kommer genom dotterbolag installera självutcheckningslösningar på den franska marknaden

ITAB kommer genom dotterbolag installera självutcheckningslösningar på den franska marknaden

2/6/2015 2:30:00 PM

ITAB, en av Europas största leverantörer av kassadiskar, levererar genom dotterbolag självutcheckningslösningar till Auchans flagship store i Paris.

Auchan har valt ITAB som leverantör av 16 MoveFlow och 10 TwinFlow till sin nya flagship store i Paris. Ordern är av betydelse för ITAB då det är den första installationen av självutcheckningslösningar på den franska marknaden, som är en av Europas största marknader för självutcheckningslösningar. Auchan är en av Europas största detaljhandelskedjor med cirka 3 000 butiker. Butiksöppningen kommer att ske efter sommaren.

ITABs självutcheckningskoncept syftar till att öka effektiviteten i butik genom att skapa snabba och flexibla alternativ för utcheckning, frigöra personal och möjliggöra en ökad servicegrad i butiken. ITABs lösningar innebär även ökad säkerhet. För mer information se www.itab.se.

Informationen är sådan som ITAB Shop Concept AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Denna information lämnades för offentliggörande den 6 februari 2015 kl. 14.30.

För ytterligare information, tag kontakt med:

ITAB Shop Concept AB
VD/CEO Ulf Rostedt
Telefon: +46 36 31 73 00
Mobil: 0706-948682

ITAB Shop Concept AB (publ) är noterat vid Nasdaq OMX Stockholm och erbjuder kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika konceptinredningar, kassadiskar, självutcheckningssystem och professionella belysningssystem. Bland kunderna finns de ledande aktörerna i större delen av Europa. ITAB är marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem. Koncernen har cirka 2 750 anställda, och omsatte 3 938 Mkr 2014.