ITAB - ITAB Shop Concepts årsredovisning för 2015 har offentliggjorts

ITAB Shop Concepts årsredovisning för 2015 har offentliggjorts

3/24/2016 3:20:00 PM

ITAB Shop Concepts årsredovisning för 2015 finns nu tillgänglig på www.itab.se. Den tryckta versionen finns tillgänglig från vecka 15 och kan beställas via hemsidan under ”Finansiell information”, per e-post ir@itab.se eller per telefon 036-31 73 00.

Ladda ner årsredovisning

Informationen är sådan som ITAB Shop Concept AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

För ytterligare information, tag kontakt med:

ITAB Shop Concept AB  VD/CEO Ulf Rostedt  Telefon: +46 36 31 73 00 Mobil: 0706-948682

ITAB Shop Concept AB (publ) är noterat vid Nasdaq OMX Stockholm och erbjuder kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika konceptinredningar, kassadiskar, självutcheckningssystem och professionella belysningssystem. Bland kunderna finns de ledande aktörerna i större delen av Europa. ITAB är marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem. Koncernen har cirka 2 850 anställda, och omsatte 5 193 Mkr 2015.