ITAB - ITAB Shop Concepts årsredovisning för 2013 har offentliggjorts

ITAB Shop Concepts årsredovisning för 2013 har offentliggjorts

3/31/2014 4:00:00 PM

ITAB Shop Concepts årsredovisning för 2013 finns nu tillgänglig på www.itab.se. Den tryckta versionen finns tillgänglig från vecka 16 och kan beställas via hemsidan under ”Finansiell information”, per e-post ir@itab.se eller per telefon 036-31 73 00. Denna information lämnades för offentliggörande den 31 mars 2014 kl. 16.00. 

 

För ytterligare information, tag kontakt med:

 

ITAB Shop Concept AB 
VD/CEO  Ulf Rostedt 
Telefon:  +46 36 31 73 00
Mobil:  0706-948682

 ITAB Shop Concept AB är noterat vid OMX Nordic Exchange och erbjuder kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika konceptinredningar, kassadiskar, självutcheckningssystem och professionella belysningssystem. Bland kunderna finns de ledande aktörerna i större delen av Europa. ITAB är marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem. Koncernen har cirka 2 300 anställda, och omsatte 3 574 Mkr 2013.

Ladda ned årsredovisning 2013