ITAB - Första dag för handel efter uppdelning av aktier (split) 2:1 i ITAB Shop Concept AB

Första dag för handel efter uppdelning av aktier (split) 2:1 i ITAB Shop Concept AB

5/21/2014 8:30:00 AM

Från och med idag den 21 maj 2014 handlas aktierna i ITAB Shop Concept AB (publ) efter uppdelning (så kallad split) 2:1.

Vid årsstämman den 7 maj 2014 beslutades att genomföra en uppdelning av bolagets aktier (så kallad split) 2:1, innebärandes att varje nuvarande aktie delas upp i två aktier av samma slag.

Avstämningsdag för aktieuppdelningen är den 23 maj 2014. Aktier som erhålls genom aktieuppdelningen beräknas registreras på VP-konton den 26 maj 2014.

Uppdelningen av bolagets aktier sker automatiskt via Euroclear Sweden AB och aktieägare behöver inte vidta någon åtgärd. Efter genomförd uppdelning uppgår antalet aktier i ITAB till 33 906 410, varav 7 800 000 A-aktier och 26 106 410 B-aktier.

Ny ISIN-kod för ITAB:s B-aktie är SE0005992567.

Informationen är sådan som ITAB Shop Concept AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades den 21 maj 2014 kl 8.30.

För ytterligare information, tag kontakt med:
ITAB Shop Concept AB 
VD/CEO Ulf Rostedt 
Telefon: +46 36 31 73 00
Mobil: 0706-948682

ITAB Shop Concept AB är noterat vid OMX Nordic Exchange och erbjuder kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika konceptinredningar, kassadiskar, självutcheckningssystem och professionella belysningssystem. Bland kunderna finns de ledande aktörerna i större delen av Europa. ITAB är marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem. Koncernen har cirka 2 300 anställda, och omsatte 3 574 Mkr 2013.